BURDUR VALİLİĞİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI - 26.05.2020

26.05.2020

Karar Tarihi               : 25.05.2020
Karar No                    : 46
Kararın Konuları       : COVID-19 (Yeni Koronavirus) hastalığının yayılmasına karşı alınması gereken önlemler.

İl Hıfzıssıhha Kurulumuz, Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 23. Maddesine göre,25.05.2020 Pazartesigünü saat 15.30’da Vali Hasan ŞILDAK başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

Gelinen aşamada virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi nedeniyle cami ve mescitlerimizin cemaatle ibadete açılmasına yönelik alınacak tedbirler değerlendirilmiş, Bilim Kurulunun önerileri ve İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 22.05.2020 tarihli ve 8357 sayılı Genelgesi doğrultusunda; Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72’nci maddeleri uyarınca;

1. Cami ve mescitlerde cemaatle birlikte sadece öğle, ikindi ve cuma namazları kılınmasına, bunların dışındaki diğer vakitlerde ise münferit olarak namaz kılmak isteyenler için camilerin açık tutulmasına,

2. Sokağa çıkma yasağı kapsamında yer alan vatandaşlarımız ile hastalık belirtilerini taşıyanların evlerinde kalmaları konusunda gerekli uyarı ve bilgilendirmelerin yapılmasına,

3. Öğle ve ikindi namazları camilerin içinde kılınabilmesine, cuma namazlarının ise camilerin içerisinde kılınmamasına, aşağıda belirtilen yerlerde kılınabilmesine,

4. Cami ve mescitlerin bütün bölümlerinin uygun yöntemlerle her gün temizlenmesine özen gösterilmesine, özelliklekapı kolları gibi el temasının yoğun olduğu yerlerin dezenfektan malzemeleri ile silmesine,

5. Cami ve mescitlerin içerisinde bulunan klima ve havalandırmaların kesinlikle çalıştırılmamasına, kapı ve pencerelerin açık tutularak içerinin havalandırılmasının sağlanmasına,

6. Camilerde bulunan abdesthane, şadırvan ve tuvaletlerin kapalı tutulmasına, abdest ve diğer ihtiyaçların evlerde veya işyerlerinde giderilerek camiye gelinmesi konusunda cemaate gerekli bilgilendirme ve uyarıların yapılmasına,

7. Cemaatle kılınacak olan öğle, ikindi ve cuma namazlarında herkesin maske kullanmasının zorunlu olmasına, maskesi olmayan kişilerin cemaatle namaz kılmasına izin verilmemesine,

8. Ayrıca cami ve mescitlerde bireysel olarak namaz kılacak kişilerin de maske takmasının zorunlu olmasına, cami ve mescitlerde ortak olarak kullanılan ve hastalık bulaşma riskini arttırabileceği değerlendirilen tesbih, rahle, ayakkabı çekeceği gibi malzemelerin kaldırılmasının sağlanmasına,

9. Alınacak tedbirleri ve uyulması gereken kuralları içeren uyarıcı afişlerin İl Müftülüğü tarafından temin edilerek bütün cami ve mescitlerin girişinde görünebilecek yerlere asılmasına,

10. Cami, mescit ve namaz kılınacak diğer alanlara gelecek kişilerin yanlarında kişisel seccadelerini getirmelerinin sağlanmasına, bu konuda bilgilendirme yapılmasına, ayrıca dış ortamlarda namaz kılındığında vatandaşlara seccadelerini yıkamalarının tavsiye edilmesine,

11. İmkânlar ölçüsünde tek kullanımlık seccadeler temin edilerek cuma namazı öncesinde namaz kılınacak yerlerin girişinde vatandaşlara dağıtılmasının sağlanmasına,

12. Namaz kılınacak bütün alanlarda koli, karton, çuval ve hasır gibi yaygıların kullanılmasının önlenmesine,

13. Bütün cami ve mescitlerin girişlerinde uygun noktalara vatandaşların ellerini dezenfekte edebilmeleri için dezenfektan maddesi yerleştirilmesine, ayrıca cuma namazı kılınacak açık alanların giriş noktalarına da dezenfektan maddesi konulmasına,

14.  Cami ve mescitler ile cuma namazı kılınacak alanlara girecek olan bütün vatandaşların mutlaka ellerini dezenfekte etmelerinin sağlanmasına,

15. Cami ve mescitlerde kalınacak sürenin kısa tutulması amacıyla namazların sünnetlerinin evde kılınabileceği ve tesbihatın evde yapılabileceği konusunda cemaatin bilgilendirilmesine,

16. Cemaatin fiziksel temastan kaçınılması, el sıkışma, musafaha ve kucaklaşma gibi davranışlardan uzak durması ile sosyal mesafe kuralına uyması yönünde sıklıkla uyarı yapılmasına,

17. Cami bahçelerinde bulunan türbeler ziyarete açılmamasına, bu mekânların en az 1 metre mesafe olacak şekilde şeritle çevrelenmesine,

18. Camilerde mevlid, toplu yemek gibi etkinlikler ile cami çıkışlarında ikram yapılmasına izin verilmemesine,

19. Camilerin önlerinde dilencilerin bulunmasının önlenmesine, özellikle cuma namazı çıkışında sebze, meyve, giyim eşyası, oyuncak gibi ürünlerin satışına izin verilmemesine,

20. Cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınması konusunda;

Camilerin kapalı alanlarında, bahçelerinde ve namaz kılınmak üzere belirlenen diğer alanlarda bir kişinin seccadenin kaplayacağı alan olan 60x110 cm.’lik bir yeri kullanacağı göz önünde bulundurularak, namaz kılınacak bu alanın en uç noktalarından her yönden birer metre mesafe olacak şekilde uygun bir biçimde zeminde işaretleme yapılarak belirlenmesine,

21. 20. maddeye göre belirlenecek cami içi ve bahçesi ile namaz kılınacak 23. Maddede belirtilen diğer açık alanların azami kapasiteleri herkes tarafından görülebilecek şekilde bu alanların girişine asılmasına,

22. Belirlenen bu kapasiteye göre kişi sayısı yeterli noktaya ulaştığında, bu durumun giriş için bekleyen cemaate uygun şekilde duyurulmasına,

23.  İl Merkezinde cuma namazı aşağıda belirtilenyerlerde kılınabilmesine,

         Ulu Cami (Cami-i Kebir) Bahçesi

         Şirinevler Cami Bahçesi

         Cıvlazderesi Cami Bahçesi

         Uzay Çatı Pazar Yeri

         Gazi Atatürk Stadı

         Mehmet Yıldızlı İlköğretim Okulu Bahçesi

         Kız Meslek Lisesi Bahçesi

         TOKİ İlköğretim Okulu Bahçesi

         Abdi Özeren İmam Hatip OrtaokuluBahçesi

24. Cuma namazı vaktinde bütün camilerin kapalı mekânlarının girişe kapatılmasına,

25. Cuma namazı kılınacak bütün açık alanlarda sesin rahatlıkla duyulabilmesi ve hutbe okunurken hatibin cemaat tarafından görülebilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına,

26. Cuma namazı için belirlenen açık alanların namaz öncesi ve sonrasında temizlenmesi ve dezenfekte edilmesinin sağlanmasına,

27. Cuma namazı kılınacak olan Uzay Çatı altı ve Stadyum yakınında ambulans ile birlikte sağlık ekibinin hazır bulundurulmasına,

28. Cuma namazlarında ilk saftan başlamak üzere oturmaya başlanmasına ve son saf dolana kadar bu sıranın takip edilmesine, namaz bitiminde ise en son saftan başlamak üzere sırasıyla cemaatin namaz kılınan alandan ayrılması ve çıkış yapmasının sağlanmasına,

29. Cuma namazlarının belirlenen kurallar çerçevesinde ve düzenli şekilde kılınabilmesini sağlamak üzere cuma namazı kılınacak her cami ve açık alan için Cuma Heyetlerinin oluşturulmasına,

30. Cuma Heyeti, görevlendirilecek kolluk personeli ile koordineli şekilde cemaatin belirlenmiş olan şartlar dahilinde namaz kılınacak alanlara girmesi, ellerin dezenfekte edilmesi, maske kullanımının kontrolü, seccade getirilmesi, saf tutulması, içeriye girecek kişi sayısı belirlenen sayıya ulaştığında bu durumun giriş için bekleyen cemaate uygun bir şekilde anlatılması ve cemaatin namaz bitiminde sosyal mesafeyi koruyarak çıkmasının sağlanması konusunda görev yapmasına,

31. Kolluk birimleri tarafından, özellikle cemaatin namaz kılınacak yerlere sosyal mesafeyi koruyarak ve bir düzen içerisinde alınması, namaz kılınacak alanlara belirlenen kapasite üzerinde kişi girmemesi, içerideki kapasite dolduğu zaman dışarıda bekleyen cemaatin bilgilendirilmesi, sosyal mesafeyi ihlal edecek şekilde kalabalık oluşmaması, cemaatin cuma namazı kılınacak alanlara giriş ve çıkışlarını kontrollü olarak sağlaması, gerektiğinde bu alanların bariyer, şerit, plastik duba vb. fiziki engellerle kontrolünün sağlanması, bütün bu çalışmaların Cuma Heyetleri ile birlikte koordinasyon içerisinde yerine getirilmesinin sağlanmasına,

32. Cuma namazlarında vaaz yapılmamasına, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gönderilecek hutbelerin aynı şekliyle okunmasına, namazların mümkün olduğu kadar kısa sürede kılınmasına,

33. Cuma namazı kılınacak olan cami bahçeleri ve açık alanların çevresinde araç parkı ve trafik düzenlemesi açısından gerekli tedbirlerin alınmasına,

34. Köylerde cuma namazının, köy muhtarı ve imam/imamlar tarafından birlikte karar verilerek belirlenecek olan cami bahçesi, okul bahçesi ve diğer uygun alanlarda aynı kurallar uygulanmak suretiyle kılınmasına,

35. Köy camilerinin temizlik ve dezenfeksiyonunun Müftülükle ve Muhtarlıklarla yapılacak koordinasyon çerçevesinde gerçekleştirilmesine,

36.  Köylerde kılınacak cuma namazları ile ilgili bütün kuralların uygulanması konusunda muhtarlıklar ve imamlar ile işbirliği içeresinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerekli düzen ve kontrolün sağlanması amacıyla yapılacak planlama dahilinde tedbir alınmasına,

37.  İl Merkezindeki bütün camilerin iç ve dış mekanlarının dezenfekte edilmesine,

38. Valilik, Burdur Belediyesi, İl Müftülüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Özel İdaresi, İl Sağlık Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün kendi görev ve sorumluluk alanındaki görevlerini yerine getirmesine,

Yukarıda belirtilen tedbirlere uymayanlar hakkında1593 Sayılı Umumi HıfzıssıhhaKanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, ayrıca konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’nci maddesi kapsamında adli işlemlerin başlatılmasına;

 Oy birliğiyle karar verilmiştir.

Yararlı Linkler

İletişim

0 248 234 62 05

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sosyal Medya

Adres: Yeni Mahalle Şehit Teğmen Halil DEMİRÖRS Cad. No: 2 Burdur Türkiye Telefon: 0 248 234 62 05 pbx Faks: 0 248 233 67 34
Bu site, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Bilgi İşlem Servisi tarafından hazırlanmaktadır. | Tüm hakları saklıdır. | © 2019 butso.org.tr | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.