Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS) Toplantı Duyurusu / 1-2 Kasım 2019

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı VI. Bölge Müdürlüğü 04.09.2019 Tarih ve 87932701-220.02-E-8178 Sayılı yazısına istinaden;

Bilindiği üzere; Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin (KTY)'nin 40'ıncı maddesinin altıncı ve otuzbirinci, 43 üncü maddesinin üçüncü, 44 üncü maddesinin altıncı fıkralarında, adlarına C2, C3, Kl, K3, Ll, L2, Nl, N2, Rl, R2, MI, M2, Pi, P2, Ti ve/veya T2 yetki belgesi düzenlenmiş firmaların, anılan Yönetmelikle öngörülen ve Bakanlığımızca oluşturulan Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemine (U-ETDS), faaliyetlerine ilişkin elektronik olarak bilgi göndermeleri/iletmeleri zorunlu bulunmakta olup, söz konusu yükümlülükler, Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesi çerçevesinde 31. 12. 2019 tarihinden itibaren başlayacak olup 01.01.2020 tarihinden itibaren yaptırımlar uygulanacaktır.

Bakanlığımızın Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemine (U-ETDS), bilgi gönderme/iletme işlemlerinde ilgili firmaların mağduriyet yaşamamaları için, Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk alanı içerisinde bulunan, adlarına C2,C3, K1, K3, L1, L2, N1, N2 Rl, R2, M1, M2, P1, P2, T1 ve/veya T2 yetki belgesi düzenlenmiş firmalara 2 Kasım 2019 tarihinde Saat: 09:00-14:00 saatleri arasında Antalya Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenecek ve Genel Müdürlüğümüzce de katılım sağlanacak toplantıya katılım sağlamanız (özellikle firma temsilcilerinin; muhasebeci, bilgi işlem sorumlusu vb. olmaları önem arz etmektedir) gerekmektedir.

Yararlı Linkler

İletişim

0 248 234 62 05

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sosyal Medya

Adres: Yeni Mahalle Şehit Teğmen Halil DEMİRÖRS Cad. No: 2 Burdur Türkiye Telefon: 0 248 234 62 05 pbx Faks: 0 248 233 67 34
Bu site, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Bilgi İşlem Servisi tarafından hazırlanmaktadır. | Tüm hakları saklıdır. | © 2019 butso.org.tr | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.