Ekonomide Hayata Geçen Yeni Düzenlemeler

BUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, 20 Nisan 2020 tarihi itibarıyla ekonomide hayata geçecek olan yeni düzenlemeler hakkında açıklamada bulundu.

Korona Virüs (COVİD-19) neticesinde oluşan pandemi sürecinde ekonomideki gelişmeleri takip ettiklerini vurgulayan Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik; “Üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda COVİD-19 neticesinde oluşan pandeminin ekonomik etkilerini sınırlandırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Üyelerimizden ve Ticaret ve Sanayi Odamızdan alınan talepleri çatı kurumumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) iletmek suretiyle ilgili Bakanlıklar ve Kurumlar nezdinde takibini yapmayı sürdürüyoruz. TOBB’a ilettiğimiz taleplerimiz doğrultusunda da çeşitli düzenlemeler yürürlüğe girdi. Üyelerimizin bu düzenlemeleri dikkate alarak hareket etmeleri gerektiğini vurguluyoruz ” dedi.

Korona (COVİD- 19) neticesinde oluşan pandemi sürecinde gelen taleplerin takipçisi olduklarını belirten Başkan Yusuf Keyik, 20 Nisan 2020 tarihi itibarıyla ekonomide yürürlüğe giren yeni düzenlemeler hakkında şu açıklamayı yaptı:

“20 Nisan Tarihi İtibariyle Ekonomide Hayata Geçen Yeni Düzenlemeler:

1.Eximbank kredileri için Kredi Garanti Fonu kefaleti kullanılabilecek.
2.Kısa çalışma ödeneği başvuruları için uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin, işverenlerin beyanı doğrultusunda, kısa çalışma ödemesi gerçekleştirilecek.
3.İşveren tarafından ücretsiz izine ayrılan çalışanlar ile 15 Mart 2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi sona erdirilen ancak işsizlik sigortasından yararlanamayanlara 3 ay süreyle günlük 39,24 TL ödeme yapılacak.
4.Sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanunu kapsamında yürütülen yetki ve toplu sözleşme prosedürleri 3 ay süreyle uzatılacak.
5.Yeni koronavirüs (COVID-19) salgını ile ilgili zorlayıcı sebepler kapsamında;
a.Devlete ait ormanlarda ve mesire yerlerinde, orman izinleri ile bunlardan tahsil edilecek bedeller, başvuru şartı aranmaksızın 3 ay ertelenecek,
b.Hazine taşınmazlarına ilişkin sözleşmeye istinaden ödenmesi gereken bedeller ile ecrimisiller 3 ay ertelenebilecek,
c.Milli parklarda yapılan kiralamalardan tahsil edilmesi gereken bedeller başvuru şartı aranmaksızın 3 ay ertelenecek.
1.Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunmayan işletmelerin yıllık ilan ve reklam vergileri ile çevre temizlik vergilerinin faaliyette bulunmayan dönemlere isabet eden kısmı alınmayacak.
2.Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunmayan işletmelerin su giderleri 3 ay süreyle ertelenebilecek.
3.Lisanslı depoların 2020 yılı içinde geçerlilik süresi dolacak olan lisansların geçerlilik süresi bir yıl uzatılacak.
4.Tüm gemi, deniz araçları, gemi adamları ve şirketlerin belgeleri 3 ay süreyle uzatılacak.
5.Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun kapsamında yapılacak denetlemeler 1 Ağustos 2020 tarihine kadar ertelenecek.
6.30 Nisan 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 hesap dönemine ait “Kurumlar Vergisi” beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, 1 Haziran 2020 gün sonuna kadar uzatıldı.
7.Seyahat Acentaları Birliği’ne ödenen yıllık aidat, 2020 yılında alınmayacak.
8.Her türlü iş sözleşmesi 17 Nisan 2020 tarihinden itibaren üç ay süreyle İş Kanunu’nun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının iki numaralı bendinde belirtilen sebepler dışında işveren tarafından feshedilemeyecek.
9.Sermaye şirketlerinde 30 Eylül 2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde 25’ine kadarının dağıtımına karar verilebilecek. Bu kapsamda;
a.Geçmiş yıl karları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemeyecek,
b.Madde kapsamına giren sermaye şirketlerine ilişkin istisnalar ile uygulamaya dair usul ve esasları belirlemeye Ticaret Bakanlığı yetkili olacak,
1.Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından satış fiyatında fahiş artış yapılamayacak ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulamayacak. Bu kapsamda;
a.Yukarıdaki hususlara yönelik düzenlemeler yapmak, gerektiğinde denetim ve incelemelerde bulunarak idari para cezası uygulamak üzere 13 üyeden oluşan “Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu” oluşturulacak,
b.Kurul üyeleri içerisinde “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği” temsilcisi de yer alacak.
1.17 Nisan 2020 tarihinden itibaren, 3 aylık süreyi geçmemek üzere, işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izine ayırabilecek, bu durum işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermeyecek.”

 

Yararlı Linkler

İletişim

0 248 234 62 05

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sosyal Medya

Adres: Yeni Mahalle Şehit Teğmen Halil DEMİRÖRS Cad. No: 2 Burdur Türkiye Telefon: 0 248 234 62 05 pbx Faks: 0 248 233 67 34
Bu site, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Bilgi İşlem Servisi tarafından hazırlanmaktadır. | Tüm hakları saklıdır. | © 2019 butso.org.tr | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.