Burdur TSO Sosyal Sorumluluk ve Yardım Politikaları

BÖLGESEL KALKINMADA SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI
Burdur Ticaret ve Sanayi Odası, bölgesel kalkınmada İldeki önemli aktörlerden biri olduğunun bilinciyle;
• Bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak nitelikte sosyal sorumluluk projeleri yapmayı ve yürütmeyi,
• Bölgesel kalkınmaya fayda sağlayacağına inandığı tüm sosyal sorumluluk projelerinde öncü rol üstlenmeyi ve maksimum verimi sağlayabilmek adına proje paydaşları arasında koordinasyonu sağlamayı,
• Kalkınmanın önünde engel teşkil eden, bölgesel ve sektörel sorunları tespit edip, çözüm önerilerini üreterek, ilgili kurum-kuruluşlar nezdinde bu sorunların bertaraf edilmesi için lobicilik faaliyeti yürütmeyi,
• İlin ihracat kapasitesinin geliştirilmesi, girişimciliğin özendirilerek etkin kılınması ve turizm potansiyelinin daha etkin kullanılmasına yönelik çalışmalar yapmayı,
• Topluma karşı sosyal ve çevresel sorumluluklarını; üyeleri, çalışanları, kamu, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşları ile uyumlu bir işbirliği içinde yerine getirmeyi,
Bölgesel Kalkınmada Sosyal Sorumluluk Politikası olarak belirlemiştir.

YARDIM VE SPONSORLUK POLİTİKASI
Burdur Ticaret ve Sanayi Odası, bağlı bulunduğu mevzuat çerçevesinde ve Bakanlıkça uygun bulunan sınırlarda, bütçesinde karşılığı bulunması ve çalışma alanı ile sınırlı olmak kaydıyla ve özellikle sosyal ve toplumsal ihtiyaçları karşılamaya ve kamu yararı sağlamaya yönelik olarak;
• İlimizin tanıtımına ve kalkınmasına fayda sağlayacak her türlü yerel, ulusal ve uluslararası organizasyonlara,
• Okul ve derslik yapımlarına, eğitime yönelik faaliyet ve organizasyonlara, akademik çalışmalara,
• Sporun gelişmesine ve yaygınlaştırılmasına, spor bilincinin artırılmasına yönelik yapılan organizasyonlara ve sportif faaliyetlere,
• Tarihi eserlerin onarımına, restorasyonuna, tarihi dokunun ortaya çıkarılmasına yönelik yapılan kazı çalışmalarına,
• Kent güvenliğinin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalara,
• Ticaretin ve sanayinin kamu yararına uygun olarak gelişmesine yönelik kalkınma amaçlı yatırım projelerine,
• Üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişimini sağlamak için hazırlanan projelere,
Maddi ve manevi katkı sağlamayı, sponsor olmayı, Yardım ve Sponsorluk Politikası olarak belirlemiştir.

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu’nun 18.12.2015 tarih ve 133/7 sayılı kararı ile oluşturulmuştur.

Yararlı Linkler

İletişim

0 248 234 62 05

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sosyal Medya

Adres: Yeni Mahalle Şehit Teğmen Halil DEMİRÖRS Cad. No: 2 Burdur Türkiye Telefon: 0 248 234 62 05 pbx Faks: 0 248 233 67 34
Bu site, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Bilgi İşlem Servisi tarafından hazırlanmaktadır. | Tüm hakları saklıdır. | © 2019 butso.org.tr | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.