Dış Ticaret Memurluğu

1. Sanayi ve Dolaşım Belgeleri

TOBB Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi (MEDOS)’ta; A.TR Dolaşım Belgeleri, Menşe Belgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi, TIR ve ATA Karnesi, EUR-1, Form-A, EAN-UCC Çizgi Kod İşlemleri,   .

2. Ticari Heyetler

Yurtdışından gelen ticari heyetler ile ilgili programın oluşturulması, ilgi alanlarına göre ikili iş görüşmeleri için üyelerimize duyurulması, yine aynı şekilde yurtdışına giden ticari heyetler için ilgili programın oluşturulması, o tarihlerde fuar var ise fuarın ziyaret edilmesi ve ikili görüşmeler için alanlarına göre üyelerimizin listelerinin oluşturulması.

3. Burdur AB Bilgi Bürosu

AB ve Türkiye ile ilişkiler çerçevesinde ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki son gelişmeler hakkında her türlü bilgi talebini karşılamak, genel olarak halk için bir başvuru noktası olarak hizmet vermek, AB veri tabanlarına erişimi kolaylaştırmak, uzman konuşmacıların katılımıyla AB politikaları ve Türkiye ile ilişkiler konusunda seminerler, çalışmalar, konferanslar düzenlemek, AB Türkiye Delegasyonu ve çeşitli kurumlar tarafından hazırlanan yayınların ücretsiz dağıtımını yapmak, AB ve Türkiye arasındaki mali işbirliği hakkında bilgi dağıtmak ve kültürel alışverişi sağlamaya yönelik çeşitli kültür ve sanat faaliyetleri düzenlemek, Büroya gelen kişilerin sorularını yanıtlamak, bilgi birikimi dahilinde olmayan soruların ilgili kurumlara yöneltilerek cevaplarının istenmesi ve soruyu yöneltenlere ulaştırılması, yıllık faaliyet planı hazırlanması, aylık raporların oluşturulması, yerel gazetelerde haber köşesi için konu araştırılması, yöremize özgü promosyon malzemelerinin hazırlanması, büro ve toplantılar için afiş bastırılması.

4. AB, Kalkınma Ajans v.b. Kurumlara ilişkin Projelerinin Hazırlanması ve Yönetilmesi

AB ile ilgili sitelerden Türkiye için açık olan programları takip ederek çalışma konularımızla ilgili alanlarda projelerin hazırlanması. 

5. İhracat ve İthalat Verileri

İhracat yapan firma bilgilerinin güncellenmesi, İl ve iller bazında, aylık, yıllık, yıllar ve sektör bazında İhracat ve ithalat verilerini çıkarmak, Bilgi İşlem Memuru ile paylaşmak, Odamız web sayfasında yayınlanmasını sağlamak,

Diğer Yükümlülükler
1.Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Yazışmalar
Odamız ve kendi birimi ile ilgili; Mahkeme, İcra Daireleri, Özel, Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gelen muhtelif yazışmalara gerekli araştırmaları yaptıktan sonra cevabi yazılarını yazmak, imzaya hazır hale getirmek, ilgili kuruluşlara gönderimini sağlamak.
2. Akreditasyon Süreci
Kendi birimi ile ilgili Akreditasyon Sürecine uygun çalışmalar yapar, raporlar, Akreditasyon birimine sunar.
3. Arşiv
Birimi ile ilgili dosya, evrak ve vesaiklerin arşivlenmesini sağlamak. Evrak düzenini sağlamak.
4. Genel Sekreter Tarafından Verilen Oda ile ilgili diğer Görevleri Yerine Getirmek.

Gülsüm DÜNDAR SAĞIR 
Dış Ticaret Memuru
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0 248 234 62 05 (112)

Yararlı Linkler

İletişim

0 248 234 62 05

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sosyal Medya

Adres: Yeni Mahalle Şehit Teğmen Halil DEMİRÖRS Cad. No: 2 Burdur Türkiye Telefon: 0 248 234 62 05 pbx Faks: 0 248 233 67 34
Bu site, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Bilgi İşlem Servisi tarafından hazırlanmaktadır. | Tüm hakları saklıdır. | © 2021 butso.org.tr | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.