Skip to main content

Odamız

Kuruluş tarihimiz Konya Vilayeti’ne bağlı olarak “Burdur Sancağı Ticaret ve Sanayi Odası” adı altında 19. Asrın başlarına kadar uzanmaktadır. Odamız her ne kadar Milli Mücadele döneminde faaliyetlerine ara vermek zorunda kalmış ise de, Cumhuriyet’in ilânı ile birlikte 1923 Yılı’ndan itibaren Yönetim Kurulu Başkanı Merhum Şükrü BAYER ve arkadaşlarının özverili çalışmaları neticesinde faaliyetlerine yeniden başlamıştır.

12 Mayıs 1971 tarihinde vuku bulan elim deprem sonucunda hasarlı olması nedeniyle onarımına karar verilen binasından deprem çadırlarına taşınan Odamız, Meclis Başkanı Nevzat AKDEMİR, Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin BOYACIOĞLU, Meclis ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile personelin fedakârca çalışmaları neticesinde bu çadırlarda hizmet vermeye aralıksız devam etmiştir.

Odamız kurulduğu tarihten buyana sadece üyelerinin menfaatlerini korumakla yetinmeyip, ekonomik gelişime önemli katkılar sağlayacak yatırımları gerçekleştirmeyi de kendisine görev edinmiştir.

Bu bağlamda Odamız, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin de desteğini alarak Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile diğer yetkili merciler nezdinde yapmış olduğu girişimler ve yoğun çalışmalar neticesinde aşağıda yer alan değerleri Ülkemiz ve İlimiz ekonomisine kazandırmıştır.

Et ve Balık Kurumu Burdur Et Kombinası:

1966 Yılı’nda Meclis Başkanı Nevzat AKDEMİR ile Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet BERBEROĞLU tarafından İlimize kazandırılması çalışmalarına başlanmış ve Fethi KUT, Cengiz ÇİFTÇİ, Metin ÇOKSEZEN, Mümtaz DAYIOĞLU, Nurettin BOYACIOĞLU ile Vahittin UZELLİ’nin Yönetim Kurulu Başkanlıkları döneminde bu çalışmalara devam edilmiş, 1974 Yılı’nda tesisin montajına başlanmış ve 1976 Yılı’nda montaj işlemleri tamamlanarak tesis bir Kamu İktisadi Teşebbüsü olarak işletmeye açılmıştır.

Burdur Süt Sanayi ve Ticaret A.Ş. :

1967 Yılı’nda Meclis Başkanı Nevzat AKDEMİR ile Yönetim Kurulu Başkanı Fethi KUT’un Başkanlıkları döneminde Odamızın kurucu ortağı olduğu fabrikanın İlimize kazandırılması çalışmalarına başlanmış ve 1969 Yılı’nda Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz ÇİFTÇİ’nin döneminde fabrikanın temeli atılmıştır. Ancak 1971 Yılında İlimizde yaşanan deprem neticesinde, kurucu ortakların sermaye taahhütlerini yerine getirme imkânı ortadan kalktığından, tesisi bir Kamu İktisadi Teşebbüsü olan SEK devir alarak tamamlamış ve faaliyete geçirmiştir.

Burdur Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş. :

1967 Yılı’nda Meclis Başkanı Nevzat AKDEMİR ile Yönetim Kurulu Başkanı Fethi KUT’un Başkanlıkları döneminde, Odamızın kurucu ortağı olduğu fabrikanın kuruluş çalışmalarına başlanmış ve Cengiz ÇİFTÇİ, Metin ÇOKSEZEN, Mümtaz DAYIOĞLU, Nurettin BOYACIOĞLU ve Vahittin UZELLİ’nin Yönetim Kurulu Başkanlıkları döneminde bu çalışmalara devam edilerek; tesisin montaj işlemleri tamamlanmış ve 1977 Yılı’nda işletmeye açılmıştır.

Yeşilova Halı Yün İpliği ve Battaniye Fabrikası T.A.Ş. :

Meclis Başkanı Nevzat AKDEMİR ile Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin BOYACIOĞLU’nun 1973 Yılı’nda yapmış olduğu girişimler sonucunda, Cumhuriyetimizin 50. Yıl Dönümü etkinlikleri çerçevesinde, bir Kamu İktisadi Teşebbüsü olarak İlimize kazandırılmıştır.

Karamanlı Un Makarna ve Çocuk Maması Fabrikası T.A.Ş. :

Meclis Başkanı Nevzat AKDEMİR ile Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin BOYACIOĞLU’nun 1973 Yılında yapmış olduğu girişimler sonucunda, Cumhuriyetimizin 50. Yıl Dönümü etkinlikleri çerçevesinde, bir Kamu İktisadi Teşebbüsü olarak İlimize kazandırılmıştır.

Burdur Traktör ve Ön Yükleyici Fabrikası A.Ş. :

1975 Yılı’nda Meclis Başkanı Nevzat AKDEMİR ile Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin BOYACIOĞLU’nun Başkanlıkları döneminde kuruluş çalışmalarına başlanmış ve Odamızın kurucu ortağı olduğu tesis, 1976 Yılında Yönetim Kurulu Başkanı Vahittin UZELLİ’nin Başkanlığı döneminde işletmeye açılmıştır.

Burdur Akaryakıt Hizmetleri A.Ş. :

1990 Yılı’nda kurulan şirkete, Meclis Başkanı Mehmet KÜÇÜKKABAK ile Yönetim Kurulu Başkanı Kayhan ERTUĞRUL’un Başkanlıkları döneminde, Odamız kurucu ortak olarak iştirak etmiştir.

Burdur 1. Organize Sanayi Bölgesi:

1975 Yılı’nda Meclis Başkanı Nevzat AKDEMİR ile Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin BOYACIOĞLU’nun Başkanlıkları döneminde çalışmalar başlatılmış ve 1976 Yılı’nda Yönetim Kurulu Başkanı Vahittin UZELLİ döneminde gerekli izinler alınmış ve 1977 Yılı’nda ise, Odamızın da iştiraki ile Müteşebbis Heyet kurularak faaliyete geçirilmiştir. Kurulan Müteşebbis Heyette, Odamızı ilk olarak Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin AĞAOĞLU temsil etmiştir.

Burdur 2. Organize Sanayi Bölgesi:

BUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik; "İlimiz için 2. Organize Sanayi Bölgesi bir hayal idi. 1996 yılında başlayan süreç 2009 yılına kadar ciddi bir ivme kazanamamıştı. Çok zor şartlar altında ve maddi imkansızlıklar içinde, ilimize gelen her bakandan yardım istemek sureti ile ve ikili ilişkilerimizi kullanarak bugün 611.583 m2 alanı 21 parsel ile sanayicilerimizin hizmetine sunduk." 

Burdur 2.Organize Sanayi Bölgesinin kuruluş çalışmaları 1996 yılında başlamıştır. 16.10.2009 tarihinde BURDUR 2.OSB tüzel kişilik kazanmış ve resmen kuruluşunu tamamlamıştır. Bölge ortaklarımız, Burdur İl Özel İdaresi (%34), Burdur Belediyesi (%33), Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (%33)’dür.

OSB’miz Burdur Şehir Merkezine 15 km, Burdur Gar Yükleme noktasına 15 km. Antalya limanına 130 km. ve Isparta Süleyman Demirel Havalimanına 15 km. mesafededir. 21 sanayi parseli Burdur 2. OSB adına tescil edilmiştir. Bölge toplam büyüklüğümüz 961,200 m2, toplam sanayi parseli alanımız 21 parselde, 611.583,75 m2’dir. 21 adet parselde 611.583,75 m2 sanayi parseli tahsis edilmiştir. 5 adet parsel işyeri açma ve çalışma ruhsatı almıştır. 11 adet firma inşaat ruhsatı almıştır. 5 adet tahsisi yapılan ve proje aşamasında olan firma mevcuttur. Bölgemizde faaliyette bulunan 5 firmada yaklaşık 350 çalışan bulunmaktadır. Yoğunluğu mobilya ve mermer fabrikasında olmak üzere yaklaşık 90 kadın personel istihdam edilmektedir.

Yaptığımız Diğer Çalışmalar:

Sosyal ve kültürel açıdan da İlimizde birçok etkinliklere imza atan Odamız; Burdur Devlet Hastanesi Poliklinik Binası’nın yapımına, Burdur Ticaret Lisesi Binası’nın yapımına, Birliğimizin maddi destekleri ile Burdur Özürlüler Okulu Binası’nın tamamlanmasına, Birliğimiz tarafından TOBB İlköğretim Okulu’nun İlimize yapılmasına, Burdur Spor’a ve diğer tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları’na maddi ve manevi her türlü desteği vermiştir.

Odamız ayrıca Meclis Başkanı Nevzat AKDEMİR ile Yönetim Kurulu Başkanı Metin ÇÖLLÜ’nün Başkanlıkları döneminde, 25–31 Ağustos 1979 tarihleri arasında 1. İnsuyu Festivali’nin tertip edilmesini, Burdur Belediyesi ile birlikte gerçekleştirmiş, kuruluşundan bu güne kadar yoksul ve muhtaç ailelere ayni ve maddi yardımlarda bulunmuş, öğrencilere eğitim yardımı yapmış ve birçok öğrencimize de burs vermiştir.

Meclis Başkanı Ali İhsan ERMAN ile Yönetim Kurulu Başkanı Kayhan ERTUĞRUL döneminde yapılan çalışmalar neticesinde Odamız, Burdur Yüksek Öğretim Vakfı’nın kurulmasında etkin rol oynamış ve böylelikle İlimize üniversitenin kazandırılması konusunda ilk adımlar atılmıştır.

İlimizdeki örnek binalar arasında gösterilen hizmet binamızın yapımına 1988 Yılında karar verilmiş, dönemin Meclis Başkanı Mehmet KÜÇÜKKABAK ile Yönetim Kurulu Başkanı Kayhan ERTUĞRUL’un uzun süreli ve yoğun çalışmaları neticesinde ilk olarak 1993 Yılı’nda Burdur Kızılay Derneği’nden arsası satın alınmış, 1994 Yılı’ndan itibaren ise; Meclis Başkanı Vural KANRICI ile Yönetim Kurulu Başkanı Kayhan ERTUĞRUL’un önderliğinde kurulan Emanet Komisyonu’nun özverili çalışmaları neticesinde binamızın inşasına kısa sürede başlanılmış ve 1995 Yılı’nda dönemin Meclis Başkanı Vural KANRICI ile Yönetim Kurulu Başkanı Alaaddin İÇOĞLU tarafından inşasına devam edilen binamız, 1998 Yılında dönemin Meclis Başkanı Osman KISAOĞLU ile Yönetim Kurulu Başkanı Salih DİNÇER tarafından tamamlanarak hizmete açılmıştır. Odamız halen bu binasında hizmet vermeye devam etmektedir.

1999 Yılı’nda Meclis Başkanı Osman KISAOĞLU ile Yönetim Kurulu Başkanı Salih DİNÇER döneminde, Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı(BAGEV)’nın kurulmasında etkin rol oynayan Odamız, Vakfa kurucu ortak olarak iştirak etmiş ve bölgesel kalkınmanın gerçekleştirilmesi konusunda Burdur-Antalya-Isparta ve Afyonkarahisar İlleri’nin bir güç oluşturarak ortak hareket etmeleri temin edilmiştir.

2000 Yılı’na gelindiğinde ise; Meclis Başkanı Salih DİNÇER ile Yönetim Kurulu Başkanı Osman KISAOĞLU’nun Başkanlıkları döneminde özelleştirme kapsamına alınan Burdur Et Kombinası, Odamızın da kurucu ortağı olduğu Burdur Güçbirliği Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından satın alınarak yok olmaktan kurtarılmış, Ülke ve İlimiz ekonomisine yeniden kazandırılmıştır.

2005 Yılı’nda yapılan seçimler sonucunda Meclis Başkanlığı’na gelen Feyzi OKTAY ile Yönetim Kurulu Başkanlığı’na gelen Yusuf KEYİK, henüz göreve gelmelerinin üzerinden çok kısa bir süre geçmesine rağmen, Odamız hizmetlerinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak yaptıkları çalışmalar sonucunda; KOSGEB Sinerji Odağı’nın, İGEME Temsilciliği’nin ve K Belgeleri’nin verildiği birimin Odamız bünyesinde açılmasını sağlamışlardır. Böylelikle üyelerimizin Devlet desteklerinden daha fazla yararlanmaları, ihracat yapan ve/veya yapmak isteyen üyelerimizin ve halkımızın bilgilendirilmesi ve K belgelerinin alınması konularında üyelerimize ve bu sektörde çalışanlara büyük kolaylıklar sağlanmıştır. Bunların yanı sıra 16-19 Kasım 2005 tarihleri arasında 1. Burdur Sempozyumu’nun gerçekleştirilmesinde Odamız maddi ve manevi destekleriyle etkin rol oynamış, Göller Bölgesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici ve İşletme A.Ş.’ne kurucu ortak olarak iştirak edilmek suretiyle, girişimci ruha sahip halkımıza geliştirecekleri yeni teknolojiler konusunda verilen desteklerden azami ölçüde yararlanmaları temin edilmiştir. Odamızın 2. Organize Sanayi Bölgesi’nin İlimize kazandırılması ve 2006 yılında kavuştuğumuz Mehmet Akif Ersoy Üniversitemizin bir fakülte binasını yaptırma taahhüdümüzü, Sağlık Meslek Lisesi binasının geniş bir tadilat ve inşaatıyla Fen-Edebiyat Fakültesi için hazırlamak suretiyle yerine getirdik.

Geçmişten bugüne kadar bütün bu çalışmaları yapan başta Yönetim ve Meclis Başkanlarımız olmak üzere Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerimizden, Odamızın Değerli Üyelerinden; aramızdan ayrılanlara Allah'tan rahmet, hayatta olanlara sağlık diler,  ilimiz ekonomisinin gelişmesi açısından yapmış oldukları özverili çalışmalardan dolayı şükranlarımızı sunarız.

Yararlı Linkler

İletişim

0 248 234 62 05

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Sosyal Medya

Adres: Yeni Mahalle Şehit Teğmen Halil DEMİRÖRS Cad. No: 2 Burdur Türkiye Telefon: +90 248 234 62 05 pbx Faks: +90 248 233 67 34
Bu site, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Bilgi İşlem Servisi tarafından hazırlanmaktadır. | Tüm hakları saklıdır. | © butso.org.tr | Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.