Skip to main content

Kalite ve Akreditasyon Memurluğu

ÖZET GÖREV TANIMI:
5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Kanunu, bağlı Yönetmelikler ile ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem Standardı, TOBB Akreditasyon Sistem Standardı şartlarını karşılayacak şekilde Entegre Yönetim Sisteminin kurulması çalışmalarını yürütmek ve çalışmalar hakkında Yönetim Kuruluna bilgi vermek Kurulan yönetim sisteminin uygulama etkinliğinin ve sürekliliğini sağlamak. Odamızın yabancı odalarla yürüttüğü projelerin hazırlanması, yürütülmesi, raporlanması aşamalarında görev almak. Yabancı odalarla olan ilişkilerde rol almak. Oda bünyesinde düzenlenen toplantıların organizasyo-nunda yer almak. Kurum içi ve kurum dışı eğitim organizasyonlarını yapmak. Akreditasyon ve Kalite yönetim sistemindeki çalışmaları yürütmek. Meslek Komite Toplantılarını düzen-lemek. Odamız bünyesinde gerçekleş-tirilen geliştirme projelerinde yer almak. AR-GE faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak.

SORUMLULUKLAR:
1. Yabancı odalarla olan ilişkilerin yürütülmesi, mevcut projelerin organizasyon çalışmaların yapılması.
Odamızın daha önce kazandığı projelerin yürütülmesi esnasında tüm etkinliklerde görev alma. Yurt içi ve yurtdışı odalarla olan ilişkilerin yürütülmesi esnasında bilgi alışverişinde bulunma. İlgili faaliyetleri yürütme.
2. Kurum içi ve kurum dışı eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi.
Kurum içerisinde ve kurum dışarısında üyelerimize ve personele yönelik eğitim programlarının hazırlanması, talep edilen eğitim programları hakkında üyelerimize bilgi verilmesi ve bu eğitim programları için gerekli organizasyonların yapılması.
3. Oda bünyesinde gerçekleştirilen toplantı, seminer organizasyonlarında görev alma.
Odamız bünyesinde gerçekleştirilen tüm toplantı, seminer vb. organizasyonlarını yapma ve her aşamasında görev alma. Toplantıların duyurulması, ilgili yazıların yazılması, yapılan etkinliklerin değerlendirilmesi.
4. Oda bünyesinde gerçekleştirilen geliştirme projelerinde yer alma.
Odamız bünyesinde gerçekleştirilen tüm geliştirme projelerinde yer alma. Mevcut durumun geliştirilmesi iyileştirilmesi adına yeni fikirlerin üretilmesi, bunlarla ilgili projeler oluşturulması ve uygulanması.
5.Meslek Komite Toplantılarını düzenleme.
Müşterek ve/veya Aylık olarak düzenlenen Meslek Komite Toplantılarının düzenlenmesi, kararlarının yazılması, imzalattırılması ve Genel Sekreterliğe aksettirilmesi.
6.Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını organize etme, yürütme ve kontrol etme.
Akreditasyon ve Kalite yönetim sisteminin gerektirdiği tüm çalışmaların yapılması, kontrol edilmesi. Eksiklerin tespit edilmesinden sonra bunların giderilmesine yönelik olarak tüm çalışmaların yapılması.
7.AR-GE Faaliyetleri ve üyelerimize yönelik gelişim programlarının takibi.
Oda ve Oda üyeleri faaliyetleri çerçevesi kapsamında, AR-GE faaliyetlerinin yürütülmesi, üyelerin gelişimine yönelik faaliyetlerin takibi, teşvik ve desteklerin takibi, üyelere duyurulması. Oda faaliyetlerinin geliştirilmesi ile ilgili projeler üretmek, bunları yürütmek ve kontrol etmek.
8.Kalite ve Akreditasyon süreci.
5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Kanunu, bağlı Yönetmelikler ile ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem Standardı, TOBB Akreditasyon Sistem Standardı şartlarını karşılayacak şekilde Entegre Yönetim Sisteminin kurulması çalışmalarını yürütmek. Kurulan yönetim sisteminin uygulama etkinliğinin ve sürekliliğini sağlamak. Yönetim Sistemi gereği oluşturulmuş standart şartlarına uygun faaliyetleri denetleyerek ve sistemde gördüğü uygunsuzlukların iyileştirilmesi için faaliyetleri başlatmak. İç tetkik planlarını hazırlamak, uygulamak ve tetkik raporunu değerlendirerek sonuçlarını Yönetim Kuruluna bildirmek. Tetkikte tespit edilen uygunsuzlukların iyileştirilmesi faaliyetlerini izlemek. Her yıl yapılması zorunlu olan Öz Değerlendirme programını hazırlamak, öz değerlendirme faaliyetlerini uygulamak ve sonuçlarını Yönetim Kurulu ve TOBB Akreditasyon Kurulu Sekreterliği’ne bildirmek. Yönetim Sistemi Dokümantasyon yapısının izlenebilirliğini sağlamak ve denetimini yapmak. Yönetim Sistemi dokümantasyon yapısının izlenebilirliğini sağlamak ve denetimini yapmak. Yönetim Gözden Geçirme Planını hazırlamak, toplantıların plana uygun şekilde gerçekleştirilmesini ve toplantının sonuç raporunu hazırlamak ve gerekli faaliyetlerin başlatılmasını sağlamak. Akreditasyon ve Kalite kayıtlarının muhafaza edilmesi ve ulaşılabilirliğini sağlamak.
9. Genel Sekreterlik Tarafından Verilen Oda ile ilgili Diğer Görevleri Yerine Getirmek.

Koray YALÇIN
Kalite ve Akreditasyon Memuru
Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
0 248 234 62 05 (127)

Yararlı Linkler

İletişim

0 248 234 62 05

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Sosyal Medya

Adres: Yeni Mahalle Şehit Teğmen Halil DEMİRÖRS Cad. No: 2 Burdur Türkiye Telefon: +90 248 234 62 05 pbx Faks: +90 248 233 67 34
Bu site, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Bilgi İşlem Servisi tarafından hazırlanmaktadır. | Tüm hakları saklıdır. | © butso.org.tr | Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.